"przełożenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przełożenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

przełożenie

rzeczownik
 1. displacement
  • przesunięcie, przestawienie, przełożenie
   The displacement of this event will not influence our preparations. (Przełożenie tego wydarzenia nie wpłynie na nasze przygotowania.)
 2. rendition
 3. speed ****
  • bieg, przełożenie (np. w rowerze) [COUNTABLE]
   My bike has twenty-one speeds. (Mój rower ma dwadzieścia jeden biegów.)
   He bought an eighteen-speed bike. (On kupił rower z osiemnastoma biegami.)
 4. postponement
 5. retiming
czasownik
 1. transfer ***
  • zmieniać miejsce, przekładać formal
   Can we transfer our meeting? (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie?)
   I have to transfer my party, the restaurant is closed on Sunday. (Muszę zmienić miejsce mojego przyjęcia, restauracja jest nieczynna w niedzielę.)
 2. shuffle *
 3. rearrange
  • zmieniać (czas spotkania), przekładać (zebranie)
   The match has been rearranged for next Saturday. (Mecz został przesunięty na następną sobotę.)
 4. reschedule
 5. interlay  
 6. retime
phrasal verb
 1. push back something , push something back
phrasal verb
 1. leave something over
 2. put something back , także: put back something
  • przekładać coś (np. spotkanie)
   Can we put our meeting back a week? I can't make it today. (Czy możemy przełożyć nasze spotkanie o tydzień? Dziś nie dam rady.)
   I think he doesn't like you since he always puts your meetings back. (Myślę, że on cię nie lubi, skoro zawsze przedkłada wasze spotkania.)
czasownik
 1. translate **
  • przekładać się (być rezultatem) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Lack of trust translates to our problems. (Brak zaufania przekłada się na nasze problemy.)
   Your intentions translate your actions. (Twoje intencje przekładają się na działania.)