"biec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "biec" po polsku

biec

Lomond Triathlon – Scuttle
czasownik
 1. rush ****
  • pędzić, gonić, biec [INTRANSITIVE]
   He came rushing in from the kitchen. (On przyszedł pospiesznie z kuchni.)
   We all rushed upstairs to see what was going on. (Wszyscy pobiegliśmy na górę, żeby zobaczyć, co się działo.)
   link synonim: speed
   zobacz także: run
 2. pound ****
 3. scurry , także: skurry
  • pędzić, biec, mknąć
   Hurry, my child, and scurry inside. (Pośpiesz się, moje dziecko i mknij do wnętrza.)
 4. jet ***
  • pędzić, biec informal
   You have to jet if you want to be there at five. (Musisz pędzić, jeśli chcesz być tam o piątej.)
   Don't jet like that, you'll break a leg. (Nie pędź tak, złamiesz nogę.)
 5. scuttle
  • truchtać, biec (małymi kroczkami), umykać
   A crab scuttled under a rock as we passed. (Krab umknął pod kamień, gdy przechodziliśmy obok.)
 6. run *****
  • biec (np. pośród gór, o drodze) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The road runs through the valley. (Droga biegnie przez dolinę.)
   This path runs up the hill. (Ta ścieżka biegnie w górę wzgórza.)
 7. skelter

powered by  eTutor logo