PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"biegły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "biegły" po polsku

biegły

rzeczownik
 1. expert ****
  • biegły, ekspert, fachowiec, rzeczoznawca, specjalista, opiniodawca
   He's an expert, he will know how to fix your computer. (On jest specjalistą, będzie wiedział jak naprawić twój komputer.)
   The expert attested his mental health. (Biegły potwierdził jego zdrowie psychiczne.)
   I'm an expert in computers. (Jestem biegły w komputerach.)
   zobacz także: specialist
 2. assessor
przymiotnik
 1. fluent
  • biegły, płynny (płynnie posługujący się danym językiem)
   After a year in Spain he was fluent in Spanish. (Po roku w Hiszpanii, on był biegły w hiszpańskim.)
   He speaks fluent German. (On jest biegły w mówieniu po niemiecku.)
   All candidates should be fluent in French. (Wszyscy kandydaci powinni płynnie mówić po francusku.)
   She is fluent in English. (Ona jest biegła w angielskim.)
 2. proficient
  • biegły, wprawny
   He's proficient in the English language. (On jest biegły w języku angielskim.)
   It took me five years to be proficient at speaking Polish. (Bycie biegłym w mówieniu po polsku zajęło mi pięć lat.)
   I want to be proficient with violin. (Chcę być biegły w grze na skrzypcach.)
   "At" dodajemy przed gerundem (słowa zakończone na "-ing"). "With" dodajemy w odniesieniu do obsługi narzędzi, maszyn; posługiwania się przedmiotami. "In" dodajemy do każdego innego rodzaju umiejętności.
 3. adept
 4. expert ****
  • wprawny, biegły
   He is an expert detective. (On jest biegłym detektywem.)
 5. versed in something
 6. conversant
Lomond Triathlon – Scuttle
czasownik
 1. rush ****
  • pędzić, gonić, biec [INTRANSITIVE]
   He came rushing in from the kitchen. (On przyszedł pospiesznie z kuchni.)
   We all rushed upstairs to see what was going on. (Wszyscy pobiegliśmy na górę, żeby zobaczyć, co się działo.)
   link synonim: speed
   zobacz także: run
 2. pound ****
 3. scurry , także: skurry
  • pędzić, biec, mknąć
   Hurry, my child, and scurry inside. (Pośpiesz się, moje dziecko i mknij do wnętrza.)
 4. jet ***
  • pędzić, biec informal [INTRANSITIVE]
   You have to jet if you want to be there at five. (Musisz pędzić, jeśli chcesz być tam o piątej.)
   Don't jet like that, you'll break a leg. (Nie pędź tak, złamiesz nogę.)
 5. scuttle
  • truchtać, biec (małymi kroczkami), umykać
   A crab scuttled under a rock as we passed. (Krab umknął pod kamień, gdy przechodziliśmy obok.)
 6. run *****
  • biec (np. pośród gór, o drodze) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The road runs through the valley. (Droga biegnie przez dolinę.)
   This path runs up the hill. (Ta ścieżka biegnie w górę wzgórza.)
 7. skelter

powered by  eTutor logo