PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"umykać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umykać" po polsku

umykać

czasownik
 1. escape ***
  • umykać, uchodzić (np. uwadze, pamięci) [przechodni/nieprzechodni]
   The date of the meeting escaped my notice. (Data spotkania umknęła mojej uwadze.)
   Her errors escaped his notice. (Jej błędy uszły jego uwadze.)
 2. flee **
 3. scuttle
  • truchtać, biec (małymi kroczkami), umykać
   A crab scuttled under a rock as we passed. (Krab umknął pod kamień, gdy przechodziliśmy obok.)
phrasal verb
 1. speed off  
czasownik
 1. slip by
 2. get off easy
phrasal verb
 1. shoot through
 2. light out
  • umknąć, czmychnąć (np. przed pościgiem) potocznie
   The thief lighted out when he heard the police. (Złodziej czmychnął, gdy usłyszał policję.)
   When my mother called me, I lighted out. (Kiedy mama mnie zawołała, umknąłem.)
idiom
 1. not see somebody for dust

powered by  eTutor logo