BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wprawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wprawny" po polsku

wprawny

przymiotnik
 1. proficient
  • biegły, wprawny
   He's proficient in the English language. (On jest biegły w języku angielskim.)
   It took me five years to be proficient at speaking Polish. (Bycie biegłym w mówieniu po polsku zajęło mi pięć lat.)
   I want to be proficient with violin. (Chcę być biegły w grze na skrzypcach.)
   "At" dodajemy przed gerundem (słowa zakończone na "-ing"). "With" dodajemy w odniesieniu do obsługi narzędzi, maszyn; posługiwania się przedmiotami. "In" dodajemy do każdego innego rodzaju umiejętności.
 2. skilful BrE , skillful AmE
  • sprytny, zręczny, wprawny (o osobie)
   My friend is a very skillful carpenter. (Mój kumpel jest bardzo wprawnym stolarzem.)
   Jack is a skillful tennis player. (Jack jest zręcznym tenisistą.)
   In a few years, you'll become skillful at cooking. (Za kilka lat staniesz się wprawny w gotowaniu.)
   link synonim: handy
 3. expert ****
  • wprawny, biegły
   He is an expert detective. (On jest biegłym detektywem.)
 4. masterful
 5. practised BrE , practiced AmE
 6. deft
 7. sure-handed  

Powiązane zwroty — "wprawny"

rzeczownik
wprawa = proficiency +2 znaczenia
przysłówek
wprawnie = deftly +1 znaczenie

powered by  eTutor logo