Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"ekspert" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ekspert" po polsku

ekspert

obrazek do "expert" po polsku
rzeczownik
 1. expert ****
  • ekspert [COUNTABLE]
   I'm not an expert on English literature. (Nie jestem ekspertem w temacie literatury angielskiej.)
   Are you an expert in computer science? (Czy jesteś ekspertem w dziedzinie informatyki?)
  • biegły, ekspert, fachowiec, rzeczoznawca, specjalista, opiniodawca
   He's an expert, he will know how to fix your computer. (On jest specjalistą, będzie wiedział jak naprawić twój komputer.)
   The expert attested his mental health. (Biegły potwierdził jego zdrowie psychiczne.)
   I'm an expert in computers. (Jestem biegły w komputerach.)
   zobacz także: specialist
 2. specialist *** , sp. (skrót) ** , spec. (skrót)
  • specjalista, fachowiec, ekspert [COUNTABLE]
   We'll find another specialist. (Znajdziemy innego specjalistę.)
   He's the specialist in that kind of thing. (On jest specjalistą od tego rodzaju rzeczy.)
   zobacz także: expert
 3. authority , ****
  • autorytet, ekspert [COUNTABLE]
   He is an authority in the field of mechanics. (On jest autorytetem w dziedzinie mechaniki.)
   We need an opinion of some authority. (Potrzebujemy opinii jakiegoś eksperta.)
 4. pundit , także: pandit
  • ekspert, spec
   We are awaiting an opinion from our pundits. (Czekamy na opinię od naszych ekspertów.)
 5. whizz British English , whiz American English
  • spec, ekspert informal
   an expert; a person with a high level of knowledge of a particular subject
 6. maven , także: mavin
 7. adept
 8. dab hand , dab , dabster dialect
 9. out-and-outer
 10. mivvy British English slang

powered by  eTutor logo