"specjalista" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "specjalista" po polsku

specjalista

rzeczownik
 1. expert ****
  • biegły, ekspert, fachowiec, rzeczoznawca, specjalista, opiniodawca
   He's an expert, he will know how to fix your computer. (On jest specjalistą, będzie wiedział jak naprawić twój komputer.)
   The expert attested his mental health. (Biegły potwierdził jego zdrowie psychiczne.)
   I'm an expert in computers. (Jestem biegły w komputerach.)
   zobacz także: specialist
 2. specialist *** , sp. (skrót) ** , spec. (skrót)
  • specjalista, fachowiec, ekspert [COUNTABLE]
   We'll find another specialist. (Znajdziemy innego specjalistę.)
   He's the specialist in that kind of thing. (On jest specjalistą od tego rodzaju rzeczy.)
   zobacz także: expert
 3. past master
 4. out-and-outer

Powiązane zwroty — "specjalista"

przymiotnik
specjalistyczny = technical +3 znaczenia
rzeczownik
czasownik

"specjalista" — Słownik kolokacji angielskich

past master kolokacja
 1. past przymiotnik + master rzeczownik = specjalista, fachowiec
  Silna kolokacja

  Sara was a past master at getting her own way.

  Podobne kolokacje:

podobne do "specjalista" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "specjalista" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo