Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"fachowiec" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fachowiec" po polsku

fachowiec

rzeczownik
 1. expert ****
  • biegły, ekspert, fachowiec, rzeczoznawca, specjalista, opiniodawca
   He's an expert, he will know how to fix your computer. (On jest specjalistą, będzie wiedział jak naprawić twój komputer.)
   The expert attested his mental health. (Biegły potwierdził jego zdrowie psychiczne.)
   I'm an expert in computers. (Jestem biegły w komputerach.)
   zobacz także: specialist
 2. specialist *** , sp. (skrót) ** , spec. (skrót)
  • specjalista, fachowiec, ekspert [COUNTABLE]
   We'll find another specialist. (Znajdziemy innego specjalistę.)
   He's the specialist in that kind of thing. (On jest specjalistą od tego rodzaju rzeczy.)
   zobacz także: expert
 3. professional ****
  • fachowiec, zawodowiec [COUNTABLE]
   He will know how to fix your car, he's a professional. (On będzie wiedział jak naprawić twój samochód, jest fachowcem.)
   My father is a professional, I can always ask him for help. (Mój ojciec jest zawodowcem, mogę zawsze poprosić go o pomoc.)
 4. past master
idiom
 1. old hand at something

Powiązane zwroty — "fachowiec"

przymiotnik
fachowy = technical +1 znaczenie
godny zaufania (np. pracownik, fachowiec) = sound
rzeczownik
fach = trade +1 znaczenie
fachowość = proficiency +3 znaczenia
przysłówek
fachowo = professionally +1 znaczenie

"fachowiec" — Słownik kolokacji angielskich

past master kolokacja
 1. past przymiotnik + master rzeczownik = specjalista, fachowiec
  Silna kolokacja

  Sara was a past master at getting her own way.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo