PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"professional" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "professional" po angielsku

professional ****

przymiotnik
 1. profesjonalny
  We'll hire a professional photographer to do it. (Wynajmiemy profesjonalnego fotografa, żeby to zrobił.)
  Can you give us some professional advice? (Czy możesz nam udzielić profesjonalnej porady?)
  zobacz także: expert, adept, highly trained
 2. zawodowy
  He's a professional driver. (On jest zawodowym kierowcą.)
  I want to be a professional hairdresser. (Chcę być zawodowym fryzjerem.)
 3. służbowy
 4. branżowy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. profesjonalista (np. sportowy) [policzalny]
  a specialist, an expert
  He's a true professional. (On jest prawdziwym profesjonalistą.)
  A professional is needed to resolve this issue. (Do rozwiązania tego problemu potrzebny jest profesjonalista.)
  przeciwieństwo: amateur
 2. fachowiec, zawodowiec [policzalny]
  He will know how to fix your car, he's a professional. (On będzie wiedział jak naprawić twój samochód, jest fachowcem.)
  My father is a professional, I can always ask him for help. (Mój ojciec jest zawodowcem, mogę zawsze poprosić go o pomoc.)
 3. przedstawiciel wolnych zawodów
  Most professionals who had survived Pol Pot's regime emigrated. (Większość przedstawicieli wolnych zawodów, którzy przetrwali reżim Pol Pota, emigrowało.)
  zaczerpnięte z "Poradnika tłumacza" A. Belczyka
 4. wyczynowiec (osoba uprawiająca sport wyczynowy)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. informatyk [policzalny]

Powiązane zwroty — "professional"

przysłówek
professionally = służbowo +3 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo