"master" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "master" po angielsku — Słownik polsko-angielski

master ****

rzeczownik
 1. gospodarz, pan, władca [COUNTABLE]
  Is this dog trained by his master? (Czy ten pies jest wytrenowany przez swojego pana?)
  The master looked at his land again. (Gospodarz spojrzał jeszcze raz na swoją ziemię.)
  You should be your own master. (Powinieneś być swoim władcą.)
 2. kapitan, szef, majster [COUNTABLE]
  A master is the highest officer on a ship. (Kapitan to najwyższy stopniem oficer na statku.)
  Give the money to the master. (Daj te pieniądze majstrowi.)
 3. mistrz, nauczyciel, wirtuoz [COUNTABLE]
  This picture must be a work of a master. (Ten obrazek musi być dziełem mistrza.)
  Who is a true master of modern music? (Kto jest prawdziwym wirtuozem współczesnej muzyki?)
 4. wzorzec technical
  My father has always been my master. (Mój ojciec zawsze był moim wzorcem.)
  Your sister is very responsible, she should be a master for you. (Twoja siostra jest bardzo odpowiedzialna, powinna być dla ciebie wzorcem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. opanować (wiedzę) [TRANSITIVE]
  She mastered the English language. (Ona opanowała język angielski.)
  Tom mastered new skills. (Tom opanował nowe umiejętności.)
 2. kontrolować, panować (nad sytuacją) [TRANSITIVE]
  How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
  He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 3. ujarzmiać, okiełznywać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "master"

rzeczownik
przysłówek
kolokacje

"master" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "master" po polsku — Słownik angielsko-polski