ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"master" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "master" po angielsku

master , ****

rzeczownik
 1. gospodarz, pan, władca [policzalny]
  Is this dog trained by his master? (Czy ten pies jest wytrenowany przez swojego pana?)
  The master looked at his land again. (Gospodarz spojrzał jeszcze raz na swoją ziemię.)
  You should be your own master. (Powinieneś być swoim władcą.)
 2. kapitan, szef, majster [policzalny]
  A master is the highest officer on a ship. (Kapitan to najwyższy stopniem oficer na statku.)
  Give the money to the master. (Daj te pieniądze majstrowi.)
 3. mistrz, nauczyciel, wirtuoz [policzalny]
  This picture must be a work of a master. (Ten obrazek musi być dziełem mistrza.)
  Who is a true master of modern music? (Kto jest prawdziwym wirtuozem współczesnej muzyki?)
 4. wzorzec termin techniczny
  My father has always been my master. (Mój ojciec zawsze był moim wzorcem.)
  Your sister is very responsible, she should be a master for you. (Twoja siostra jest bardzo odpowiedzialna, powinna być dla ciebie wzorcem.)
 5. dawny zwrot i tytuł grzecznościowy (w mowie i piśmie) odnoszący się do chłopca, panicz przestarzale
  Nice to see you, Master Charles. (Miło cię widzieć, paniczu Karolu.)
  przeciwieństwo: mister
 6. tytuł grzecznościowy w piśmie odnoszący się do chłopca (czasem stosowany do dzisiaj) oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
  przeciwieństwo: mister

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. opanować (wiedzę) [przechodni]
  She mastered the English language. (Ona opanowała język angielski.)
  Tom mastered new skills. (Tom opanował nowe umiejętności.)
 2. kontrolować, panować (nad sytuacją) [przechodni]
  How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
  He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 3. ujarzmiać, okiełznywać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa master i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "master"

rzeczownik
przysłówek
kolokacje
Zobacz także: masterclass, master classmaster stateroommaster workmanmaster corporalband masterzen masterFour Thirds System, Master File Table, MFTmaster craftsmanmaster projectspecial mastermaster the art of something, master the art of doing somethingmaster documentpostmastermaster computergame master, gamemastermasteringmaster of the housemaster fileovermastermaster of foxhoundswardrobe master, wardrobe supervisormasterablemaster racestation master, station-master, stationmastermaster of suspensemaster of novicesmaster of vesselmaster of a monastic ordermaster of prayermaster of ceremoniesmaster of pharmacymaster-at-armsmaster of one's own fate, master of one's own destinyremasterMaster of the HorseMaster of CreationMaster of Arts, MA, M.A.Master of Education, MEd, M.Ed.Master of Ceremonies, MC, emceeMaster of Science, MSc, M.Sc., M.S.Master of Surgery, MS, ChMMaster of Fine Arts, MFAMaster of Laws, LLMMaster of Business Science, MBScMaster of the Order of PreachersMaster of the SabbathMaster of Engineering, M.Eng., M.E.MBA, Master of Business AdministrationMPhil, Master of Philosophythe Master of the Rolls and Records of the Chancery of England, the Master of the RollsMBA studies, Master of Business Administration studiesMLitt, Master of Literature, Master of LettersMLS, Master of Library Science

"master" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "master" po polsku