PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"kontrolować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontrolować" po polsku

kontrolować

The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. examine ****
  • sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować [przechodni]
   Would you like to examine the data in detail before we proceed? (Czy chciałbyś szczegółowo sprawdzić dane zanim przejdziemy dalej?)
   We should examine the quality of their services. (Powinniśmy przeprowadzić kontrolę jakości ich usług.)
   link synonim: check
 3. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 4. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [przechodni]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 5. regulate **
 6. inspect *
 7. restrain *
 8. rein *
 9. superintend
 10. insee przestarzale
phrasal verb
 1. rein in , rein something in
idiom
 1. ride herd on
phrasal verb
 1. check on somebody *
 2. check back on somebody
idiom
 1. pull somebody's strings
idiom
 1. keep one's head right
 2. curb one's temper
 1. control oneself