ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"control" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "control" po angielsku

control *****

The illusion of control
czasownik
 1. kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
  The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
  I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
  link synonim: check
rzeczownik
 1. kontrola, nadzór [niepoliczalny]
  You need to take control of your life. (Musisz przejąć kontrolę nad swoim życiem.)
  He likes to have control over the situation. (On lubi mieć kontrolę nad sytuacją.)
 2. panowanie, kontrola [niepoliczalny]
  The government had no control over that area. (Rząd nie miał żadnej kontroli nad tamtym obszarem.)
  He suddenly lost the control of his car. (On nagle stracił panowanie nad swoim samochodem.)
 3. kontrolka
  The control flashes red, what does it mean? (Kontrolka mruga na czerwono, co to znaczy?)
  When the green control burns, everything is OK. (Kiedy pali się zielona kontrolka, wszystko jest OK.)
przymiotnik
 1. regulacyjny (np. gałka, przycisk)
  Where is the control remote to the air-conditioning? (Gdzie jest pilot regulacyjny do klimatyzacji?)
  Press the control button if the liquid starts to overflow. (Kiedy ciecz zacznie się wylewać, naciśnij przycisk regulacyjny.)
 2. sterowniczy (np. pulpit)
  Follow the instructions on the control panel. (Postępuj zgodnie z instrukcjami na pulpicie sterowniczym.)
czasownik
 1. sterować czymś, regulować coś
  He controlled the drone from his house. (On sterował dronem ze swojego domu.)
  I let my son control the toy car. (Pozwoliłem synowi sterować zabawkowym samochodem.)

Powiązane zwroty — "control"

przymiotnik
rzeczownik
controlling = nadzorowanie, kontrolowanie, panowanie (nad czymś, nad kimś) +1 znaczenie
controller = dyrektor (np. w radio, telewizji) +2 znaczenia
control group = grupa kontrolna (np. w badaniach) +1 znaczenie
gamepad , pad , także: joypad , także: control pad , także: controller = pad, gamepad
damage control = kontrola obrażeń (rodzaj działań ratunkowych) +2 znaczenia
inne
przysłówek
czasownik
kolokacje

podobne do "control" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "control" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo