Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"regulować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "regulować coś" po polsku

regulować coś

czasownik
 1. control something *****
  • sterować czymś, regulować coś
   He controlled the drone from his house. (On sterował dronem ze swojego domu.)
   I let my son control the toy car. (Pozwoliłem synowi sterować zabawkowym samochodem.)
czasownik
 1. regulate **
  • regulować, uregulować [przechodni]
   We are going to regulate this situation once and for all. (Uregulujemy tę sytuację raz na zawsze.)
   The next step will be to regulate the number of farms. (Kolejnym krokiem będzie uregulowanie liczby hodowli.)
   Can you help me regulate my radio? (Czy mógłbyś pomóc mi uregulować moje radio?)
 2. adjust ***
  • nastawiać, nastrajać, regulować [przechodni]
   She adjusted the volume of the radio. (Ona wyregulowała głośność radia.)
   You should adjust wing mirrors before you start driving. (Powinieneś wyregulować boczne lusterka zanim zaczniesz prowadzić.)
   link synonim: fine-tune
 3. modulate
 4. settle ***
 5. liquidate
 6. readjust

Powiązane zwroty — "regulować coś"

rzeczownik
reguła = rule +5 znaczeń
regulacja = regulation +4 znaczenia
uregulowanie = settlement +5 znaczeń
regulator = regulator +1 znaczenie
regularność = frequency +2 znaczenia
regulowanie = regulating +2 znaczenia
przymiotnik
regularny = regular +3 znaczenia
regulowany = managed +3 znaczenia
uregulowany = regulated +3 znaczenia
regulacyjny = regulative +2 znaczenia
przysłówek
regularnie = regularly +3 znaczenia
czasownik
uregulować = norm +2 znaczenia
phrasal verb
wyregulować coś = smooth out +1 znaczenie