MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"panowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "panowanie" po polsku

panowanie

rzeczownik
 1. hand *****
  • kontrola, panowanie [UNCOUNTABLE]
   The police have the situation in hand. (Policja ma sytuację pod kontrolą.)
   Things got out of hand. (Rzeczy wyrwały się spod kontroli.)
   It seems like she has everything in hand. (Wydaje się, że ona panuje nad wszystkim.)
 2. control *****
  • panowanie, kontrola [UNCOUNTABLE]
   The government had no control over that area. (Rząd nie miał żadnej kontroli nad tamtym obszarem.)
   He suddenly lost the control of his car. (On nagle stracił panowanie nad swoim samochodem.)
 3. rule *****
  • panowanie, rządzenie, władza [UNCOUNTABLE]
   People were happy under Queen Victoria's rule. (Ludzie byli szczęśliwi pod panowaniem królowej Victorii.)
   The kingdom prospered under her rule. (Królestwo rozwijało się pod jej panowaniem.)
 4. reign *
  • panowanie, rządy (np. króla, cesarza) [COUNTABLE]
   The king's reign ended with his assassination. (Rządy króla skończyły się jego skrytobójstwem.)
 5. prevalence *
 6. mastery *
  • panowanie, przewaga, władza [UNCOUNTABLE]
   Man's mastery over nature has always been just an illusion. (Panowanie człowieka nad naturą zawsze było tylko iluzją.)
 7. preponderance , także: preponderancy  
 8. ascendancy , także: ascendency , także: ascendance
 9. lordship
 10. reigning
 11. controlling
 12. predominating
 13. mastership
 14. restraining
 15. gree
The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [TRANSITIVE]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. master , ****
  • kontrolować, panować (nad sytuacją) [TRANSITIVE]
   How do you master such a situation? (Jak panujesz nad taką sytuacją?)
   He can master every situation - you should ask him for help. (On potrafi kontrolować każdą sytuację - powinieneś poprosić go o pomoc.)
 3. reign *
  • panować, królować
   His heir is just a boy, not ready to reign. (Jego dziedzic jest jeszcze chłopcem, nie jest gotowy, aby panować.)
 4. prevail **
 5. predominate
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)

powered by  eTutor logo