ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"retain control" — Słownik kolokacji angielskich

retain control kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj kontrolę
  1. retain czasownik + control rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That was the way to retain control of the job.