"retain control" — Słownik kolokacji angielskich

retain control kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj kontrolę
  1. retain czasownik + control rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That was the way to retain control of the job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo