"retain ownership" — Słownik kolokacji angielskich

retain ownership kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj własność
  1. retain czasownik + ownership rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Robert retained ownership of the farm until his death in 1930.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo