BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"retain one's name" — Słownik kolokacji angielskich

retain one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowywać czyjś imię
  1. retain czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite the change of class, the series retained its name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo