"retain power" — Słownik kolokacji angielskich

retain power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj moc
  1. retain czasownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But perhaps he doesn't have to stay in office to retain power.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo