"assign names" — Słownik kolokacji angielskich

assign names kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imiona beneficjenta
  1. assign czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some roads are assigned different names from those that they have in reality.

powered by  eTutor logo