"assign responsibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzialność beneficjenta
  1. assign czasownik + responsibility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It did not matter who they were or how I had been assigned responsibility for them.

powered by  eTutor logo