ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"assign" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assign" po angielsku

assign **

czasownik
 1. przyporządkowywać, przydzielać, przypisywać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś) [przechodni]
  I'll assign these tasks after the break. (Przydzielę te zadania po przerwie.)
  I don't know to whom I should assign this task. (Nie wiem komu przydzielić to zadanie.)
  link synonim: allot
 2. przydzielać, wyznaczać (czas lub środki na coś) [przechodni]
  I assigned two hours for doing shopping. (Wyznaczyłem dwie godziny na robienie zakupów.)
  This money is assigned for the bread. (Te pieniądze są przydzielone na chleb.)
  link synonim: allot
 3. cedować (przenosić prawo do czegoś) oficjalnie [przechodni]
  I want to assign my phone number to my daughter. (Chcę scedować mój numer telefonu na moją córkę.)
 4. wyznaczać (kogoś do jakiejś pracy) [przechodni]
  to give a particular task or duty to a specific person, department or entity
  I assigned Mark to take over my duties while I'm on holiday. (Wyznaczyłem Marka do przejęcia moich obowiązków, podczas kiedy będę na urlopie.)
  My boss assigned me to invite the guests. (Szef wyznaczył mnie do przywitania gości.)
  Did my parents assign you to watch me? (Czy moi rodzice wyznaczyli cię do obserwowania mnie?)
 5. dekretować, zadekretować (np. fakturę) [przechodni]
  Could you assign this invoice for me? (Czy mógłbyś zadekretować mi tę fakturę?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "assign"

rzeczownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo