Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"assignment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assignment" po angielsku

assignment **

rzeczownik
 1. zadanie, zadanie domowe, zadana praca (w szkole, na uniwersytecie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  That will be your next assignment. (To będzie wasze następne zadanie.)
  The teacher gave the students an assignment. (Nauczyciel dał uczniom zadanie.)
  The teacher gave me two homework assignments. (Nauczyciel zadał mi dwa zadania.)
 2. zadanie (dla pracownika do wykonania) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I got him to stop saying yes to every assignment. (Namówiłem go, że przestał przyjmować każde zadanie.)
  These assignments are not difficult. (Te zadania nie są trudne.)
  zobacz także: task
 3. przydzielanie zadań (do wykonania) [UNCOUNTABLE]
  He was late for the assignment, so he had no choice. (On spóźnił się na przydzielanie zadań, więc nie miał wyboru.)
 4. przydział, przypisanie (np. jakiegoś miejsca dla kogoś) [UNCOUNTABLE]
  Both of his parents were on assignment with the military. (Jego rodzice mieli przydział w wojsku.)
 5. przeniesienie własności, cesja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The assignment will be made on Monday. (Przeniesienie własności nastąpi w poniedziałek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "assignment"

czasownik
assign = przyporządkowywać, przydzielać, przypisywać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś) +4 znaczenia
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo