"przydzielać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przydzielać" po polsku — Słownik angielsko-polski

przydzielać

czasownik
 1. assign **
  • przydzielać, wyznaczać (czas lub środki na coś) [TRANSITIVE]
   I assigned two hours for doing shopping. (Wyznaczyłem dwie godziny na robienie zakupów.)
   This money is assigned for the bread. (Te pieniądze są przydzielone na chleb.)
   link synonim: allot
 2. appropriate ***
  • przeznaczać, przydzielać (środki na jakiś cel) [TRANSITIVE]
   A lot of money has been appropriated for this project. (Na ten projekt przeznaczono dużo pieniędzy.)
   Everything will move forward once they appropriate necessary funds. (Wszystko ruszy do przodu kiedy oni przydzielą potrzebne środki.)
 3. allocate *
  • przydzielać, przeznaczać (np. pieniądze, zasoby) [TRANSITIVE]
   The company allocated half of its budget to research. (Firma przeznaczyła połowę swojego budżetu na badania.)
 4. ration
  • wydzielać (coś), przydzielać (cos komuś), racjonować
   I told you to ration the food to the men outside. (Powiedziałam ci, żebyś wydzieliła jedzenie ludziom na zewnątrz.)
   He rationed signing the papers to her. (On przydzielił jej podpisywanie dokumentów.)
 5. attach ***
 6. allot
 7. apportion
 8. preassign
  • przydzielać, wyznaczać (czas lub środki na coś) z wyprzedzeniem