KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"zadanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadanie" po polsku

zadanie

rzeczownik
 1. task ****
  • zadanie (praca do wykonania) [COUNTABLE]
   We have a difficult task to perform. (Mamy trudne zadanie do wykonania.)
   Getting the children ready for school is not an easy task. (Wyprawienie dzieci do szkoły nie jest prostym zadaniem.)
   There were very complicated tasks on the test. (Zadania na teście były bardzo skomplikowane.)
   It is an easy task. (To jest łatwe zadanie.)
   zobacz także: job, assignment
 2. problem ***** , prob. (skrót)  
  We have to get down to this problem. (Musimy się zabrać za to zadanie.)
  Will you take care of this problem? (Zajmiesz się tym zadaniem?)
 3. assignment **
  • zadanie, zadanie domowe, zadana praca (w szkole, na uniwersytecie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   That will be your next assignment. (To będzie wasze następne zadanie.)
   The teacher gave the students an assignment. (Nauczyciel dał uczniom zadanie.)
   The teacher gave me two homework assignments. (Nauczyciel zadał mi dwa zadania.)
  • zadanie (dla pracownika do wykonania) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I got him to stop saying yes to every assignment. (Namówiłem go, że przestał przyjmować każde zadanie.)
   These assignments are not difficult. (Te zadania nie są trudne.)
   zobacz także: task
 4. job *****
 5. mission ****
  • zlecenie, zadanie [COUNTABLE]
   My mission is to save the world. (Moim zadaniem jest uratować świat.)
   He said it would be my last mission. (On powiedział, że to będzie moje ostatnie zadanie.)
 6. to-do
 7. posing
czasownik
 1. set somebody something *****  
  The teacher set us 3 tasks by Monday. (Nauczyciel zadał nam 3 zadania do poniedziałku.)
  He set me a difficult question - I still don't know the answer. (Zadał mi trudne pytanie - wciąż nie znam odpowiedzi.)
 1. cause someone something *****
czasownik
 1. deal *****
  • wymierzać (np. cios), zadawać (np. ból)
   Mark dealt him a blow straight in the face. (Mark wymierzył mu uderzenie prosto w twarz.)
 2. inflict *
 3. pose ***
  • zadawać, stawiać (pytanie) formal
   He always poses difficult questions. (On zawsze zadaje trudne pytania.)
   She posed a question I couldn't answer. (Ona zadała pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć.)
 4. give ***** , także: gie Scottish English
  • dawać, zadawać (np. pracę domową) [TRANSITIVE]
   The teacher gave me so much homework. (Nauczyciel zadał mi tak dużo pracy domowej.)
   Why do you give me so many things to do? (Czemu dajesz mi tyle rzeczy do zrobienia?)
 5. set *****
  • zadawać (np. zadanie domowe) British English [TRANSITIVE]
   The teacher set us a lot of homework for the weekend. (Nauczyciel zadał nam dużo zadania domowego na weekend.)
   I always set homework to my students. (Ja zawsze zadaję zadanie domowe moim uczniom.)
rzeczownik
 1. requirement *** , req. (skrót)
  • żądanie, wymaganie [COUNTABLE]
   I quit the army, because I couldn't meet the general's requirements. (Opuściłem wojsko, bo nie mogłem spełnić wymagań generała.)
   The city council officially issued the requirements, which need to be met to apply for a benefit. (Urząd miasta oficjalnie wydał wymagania, które należy spełnić, aby ubiegać się o zasiłek.)
 2. demand , ****
  • żądanie, postulat [COUNTABLE]
   His demands are ridiculous. (Jego żądania są niepoważne.)
   Now, you've got 30 minutes to meet my first demand. (Masz 30 minut, by spełnić moje pierwsze żądanie.)
   I will not listen to your demands anymore. (Nie będę już słuchał waszych żądań.)
 3. call *****
  • żądanie, nakaz, rozkaz [COUNTABLE]
   Don't argue with me - it's a call. (Nie kłóć się ze mną - to rozkaz.)
   I obey all of your calls. (Postępuję zgodnie z wszystkimi twoimi rozkazami.)
 4. claim *****
  • roszczenie, pretensja, żądanie [COUNTABLE]
   One of our representatives will handle your claim. (Jeden z naszych przedstawicieli rozpatrzy pana roszczenie.)
   It was a valid claim. (To było uzasadnione żądanie.)
   Your claims are unfounded. I didn't do anything wrong. (Twoje pretensje są nieuzasadnione. Nie zrobiłam nic złego.)
 5. claiming
 6. demand that
  • żądanie, że (np. coś powinno się stać)
   Their demand that their friend be released cannot be fulfilled. (Ich żądanie, że ich przyjaciel miałby być wypuszczony nie może być spełnione.)
 7. requisitioning , req. (skrót)
 8. requesting

Powiązane zwroty — "zadanie"

czasownik
przymiotnik
ambitny (np. zadanie) = challenging
uciążliwy (np. zadanie, odpowiedzialność) = onerous
przyznany (np. zadanie) = allotted
niewdzięczny (np. zadanie) = invidious
trudny (np. problem, zadanie) = hairy
przyimek
przed (kimś, np. postawić zadanie) = before
phrasal verb
inne
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo