"powinność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powinność" po polsku — Słownik angielsko-polski

powinność

rzeczownik
  1. job *****   [SINGULAR]
    It is your job to clean your room. (Twoją powinnością jest sprzątanie swojego pokoju.)
    She always believed her job was to help people. (Ona zwasze wierzyła, że pomaganie ludziom było jej powinnością.)

Powiązane zwroty — "powinność"

czasownik
powinien, powinni (wyrażając powinność, np. on powinien się poprawić) = should
powinien = ought +1 znaczenie
inne