ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przewód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewód" po polsku

przewód

rzeczownik
 1. wire ***
  • przewód (np. telefoniczny) [COUNTABLE]
   What do you think happened to that wire? (Co twoim zdaniem stało się z tym przewodem?)
   Is this wire insulated? (Czy ten przewód jest izolowany?)
   link synonimy: cable, cord
 2. cord , **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Inspect the cord before you use it. (Sprawdź przewód, zanim go użyjesz.)
  Unfortunately, this cord isn't long enough. (Niestety, ten przewód nie jest wystarczająco długi.)
  Connect the cord to the printer. (Podłącz przewód do drukarki.)
  link synonimy: cable, wire
 3. flex British English , cord American English **
 4. duct *
  • kanał (np. wentylacyjny), przewód
   The air duct is too small for me to crawl into it. (Przewód wentylacyjny był za mały, żebym mógł się przez niego przeczołgać.)
  • przewód (element anatomii ciała)
   I feel like my tear ducts are clogged. (Czuję, jakby moje kanaliki łzowe były zatkane.)
 5. tube , ***   [COUNTABLE]
  The storm damaged our tube - we need to replace it with a new one. (Burza uszkodziła nasz przewód - musimy wymienić go na nowy.)
  This tube is opened, so don't touch it because it can electrocute you. (Ten przewód jest otwarty, więc go nie dotykaj, bo może cię porazić prąd.)
 6. tract *
  • przewód (pokarmowy), drogi (oddechowe), układ (rozrodczy) [COUNTABLE]
   Nancy has a urinary tract infection. (Nancy ma zakażenie dróg moczowych.)
   Something seems to be stuck in the dog's food tract. (Wygląda na to, że coś utknęło w przewodzie pokarmowym psa.)
   We need to clear his air tract. (Musimy udrożnić jego drogi oddechowe.)
 7. obligation **
 8. wireline  
 9. ducting
przymiotnik
 1. ducted

powered by  eTutor logo