"instalacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "instalacja" po polsku

instalacja

rzeczownik
 1. installation **
  • instalacja (programu komputerowego)
   My computer got stuck at the installation screen. (Mój komputer zaciął się na ekranie instalacji.)
   Installation of this program will take an hour. (Instalacja tego programu zajmie godzinę.)
  • ekspozycja, instalacja (o dziele sztuki) [COUNTABLE]
   I like the new installation in the museum. (Podoba mi się nowa ekspozycja w muzeum.)
 2. installation art
 3. ducting

Powiązane zwroty — "instalacja"

czasownik
instalować = install , także: instal British English +3 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
Zobacz także: skruberinstalacyjnyinstalacja odsiarczaniainstalacja kanalizacyjnainstalacja sanitarnainstalacja przemysłowainstalacja gazowainstalacja nienadzorowanainstalacja wyposażeniainstalacja kotłowainstalacja domowainstalacja autoryzowanainstalacja przeciwpożarowainstalacja oświetleniowainstalacja przelewowainstalacja nawadniającainstalacja logistycznainstalacja naziemnainstalacja klimatyzacyjnainstalacja przeciwlotniczainstalacja gaśniczainstalacja napowietrzaniainstalacja grzewczainstalacja składowiskowainstalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadówinstalacja do odzysku surowcówinstalacja do recyklinguinstalacja do spalania osadu ściekowegoinstalacja do przerobu osadu ściekowegoinstalacja do spalania odpadów jako paliwa bądź wykorzystania ich celem unieszkodliwieniainstalacja do składowania odpadówinstalacja do oczyszczania odciekówinstalacja do recyklingu odpadów komunalnychinstalacja do oczyszczania gazówinstalacja do składowowania odpadów innych niż niebezpieczneinstalacja do zgniatania odpadów gabarytowychinstalacja do spalaniainstalacja do mielenia węglainstalacja do spalania zwłok zwierzęcychinstalacja do krakowania katalitycznegoinstalacja do spalania pirolitycznegoinstalacja do suszenia osadu ściekowegoinstalacja do sortowaniainstalacja z dala od lądu, instalacja przybrzeżnainstalacja do kalcynowaniainstalacja do kruszeniainstalacja do wstępnego unieszkodliwiania odpadówinstalacja do odprowadzania zanieczyszczeń

"instalacja" — Słownik kolokacji angielskich

installation art kolokacja
 1. installation rzeczownik + art rzeczownik = instalacja (sztuka), instalacja artystyczna
  Bardzo silna kolokacja

  Some such shows also fall in the category of installation art.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo