BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"piping" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "piping" po angielsku

piping

obrazek do "piping" po polsku Damask piping close-up
rzeczownik
 1. lamówka [niepoliczalny]
 2. rury, orurowanie, instalacja rurowa, sieć rur [niepoliczalny]
 3. transport rurociągiem, przesyłanie rurami [niepoliczalny]
 4. dekoracja z lukru [niepoliczalny]
 5. świst, świergot, szczebiot (ptasi) [niepoliczalny]
 6. granie na piszczałce, granie na fujarce [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "pipe" po polsku obrazek do "pipe" po polsku
rzeczownik
 1. rura
  New pipes have been laid in this area. (W okolicy położono nowe rury.)
  Decide whether you want to install metal or plastic pipes. (Zdecyduj, czy chcesz zainstalować metalowe czy plastikowe rury.)
  He blames a defective pipe for this mess. (On wini uszkodzoną rurę za ten bałagan.)
 2. fajka
  My grandfather smokes a pipe. (Mój dziadek pali fajkę.)
  He brought me a wooden pipe from Africa. (On przywiózł mi drewnianą fajkę z Afryki.)
 3. piszczałka, fujarka
  Can you play the pipe? (Umiesz grać na fujarce?)
  He played a beautiful melody on a pipe. (On zagrał piękną melodię na fujarce.)
 4. trawiarz, palacz marihuany slang
  Look at his eyes, he's a pipe! (Spójrz na jego oczy, to trawiarz!)
  He doesn't like beer, he's a pipe. (On nie lubi piwa, jest palaczem marihuany.)
 5. żyła do wstrzykiwania narkotyków slang
  I have to find a good pipe to get high. (Muszę znaleźć dobrą żyłę do wstrzykiwania narkotyków, by się naćpać.)
  A pipe was found at the bottom of a sandpit. (Żyła do wstrzykiwania narkotyków została znaleziona na dnie piaskownicy.)
 6. fletnia dawne użycie
  Play the pipe for us! (Zagraj dla nas na fletni!)
  I know how to play "happy birthday" on a pipe. (Umiem zagrać "sto lat" na fletni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. doprowadzać rurami, skanalizować
  The organization piped the water to the village. (Organizacja doprowadziła rurami wodę do wioski.)
 2. grać na fujarce
  Can you pipe? (Czy umiesz grać na fujarce?)
  Your father piped. (Twój ojciec grał na fujarce.)
 3. mówić lub śpiewać wysokim głosem, szczebiotać termin literacki
  She piped about her wedding all day. (Ona przez cały dzień szczebiotała o swoim ślubie.)
  I pipe when I'm nervous. (Kiedy się stresuję, mówię wysokim głosem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "piping"

rzeczownik
przysłówek
pipingly = piskliwie (o głosie), przeszywająco (o dźwięku), przenikliwie (o odgłosie)
piping-hot = bardzo gorący (o jedzeniu)
przymiotnik

powered by  eTutor logo