"rury" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rury" po polsku

rzeczownik
 1. pipe **  
  New pipes have been laid in this area. (W okolicy położono nowe rury.)
  Decide whether you want to install metal or plastic pipes. (Zdecyduj, czy chcesz zainstalować metalowe czy plastikowe rury.)
  He blames a defective pipe for this mess. (On wini uszkodzoną rurę za ten bałagan.)
 2. tube , ***
  • rura, rurka [COUNTABLE]
   A plastic tube is connected to the water tank. (Plastikowa rurka jest podłączona do zbiornika z wodą.)
   We need to change the tube because it's leaking. (Musimy wymienić rurę, bo przecieka.)
 3. conduit
 4. plumbing

Powiązane zwroty — "rury"

rzeczownik
wybuch (np. rury) = burst
przeciek (np. z rury) = seepage
zablokowanie (np. odpływu wody, rury) = block
rurka = cannula , także: canula +1 znaczenie
zatkanie (np. drogi, rury, arterii) = obstruction
kolanko (rury) = U-bend +1 znaczenie
konfuzor (odcinek rury służący do pomiaru prędkości przepływającej cieczy) = reducer , convergent pipe , convergent cone
czasownik
zamarzać (np. rury z wodą, maszyneria) = freeze
przymiotnik
rurowy = tubular +2 znaczenia
phrasal verb
udrożnić (np. kanał, rury) = ream something out

powered by  eTutor logo