BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"kanał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kanał" po polsku

kanał

Weekend Trivia: Disney Channel River Lee Flood Relief Channel Antenna Waves Clip Art obrazek do "canal" po polsku A canal was constructed Amsterdam Canal View
rzeczownik
 1. channel *** , television channel
  • kanał (telewizyjny) [policzalny]
   Which TV channel do you watch the most? (Który kanał telewizyjny najczęściej oglądasz?)
   The film is on channel twelve. (Film jest na kanale dwunastym.)
   Could you change the channel? (Czy mógłbyś zmienić kanał?)
   link synonim: side
 2. channel ***
  • kanał, droga (system, metoda uzyskiwania informacji, dóbr) [policzalny]
   a method or system used for communicating and sending or obtaining information
   There should be a direct channel of communication between the two offices. (Pomiędzy tymi dwoma biurami powinien być bezpośredni kanał komunikacyjny.)
   Please use the usual channel of contact. (Proszę korzystać ze zwykłego kanału kontaktu.)
  • kanał, tor wodny (np. rzeki) [policzalny]
   Other boats followed me to the left channel. (Inne łódki popłynęły za mną do lewego kanału.)
   We will pass through this channel. (Przepłyniemy przez ten tor wodny.)
  • kanał, kanalik, rów (np. irygacyjny) [policzalny]
   There is plenty of irrigation channels in this field. (Na tym polu jest mnóstwo rowów irygacyjnych.)
   A system of channels allows water to flow to the soil. (System kanałów pozwala wodzie przepływać do ziemi.)
  • pasmo częstotliwości (np. radiowej), kanał (radiowy) [policzalny]
   Change the channel. (Zmień kanał.)
   I listen to only one radio channel. (Słucham tylko jednego kanału radiowego.)
  • kanał, droga, sposób (np. wyrażania siebie) [policzalny]
   That was an unusual channel of expressing emotions. (To był niezwykły sposób wyrażania emocji.)
   He found a channel of expressing his inner feelings. (On znalazł sposób na wyrażenie swoich wewnętrznych uczuć.)
 3. canal **
  • kanał (wypełniony wodą) [policzalny]
   When was the Panama Canal built? (Kiedy został zbudowany Kanał Panamski?)
 4. duct *
  • kanał (np. wentylacyjny), przewód
   The air duct is too small for me to crawl into it. (Przewód wentylacyjny był za mały, żebym mógł się przez niego przeczołgać.)
  • kanał (techniczny, instalacyjny, teletechniczny)
 5. drain **
 6. conduit
 7. pit **
  • kanał (w warsztacie samochodowym) [policzalny]
   I left my car on the pit. (Zostawiłem swój samochód na kanale w warsztacie samochodowym.)
   Drive your car on the pit. (Wjedź swoim samochodem na kanał.)
 8. watercourse
 9. dyke , dike
 10. flume
 11. fix ***
  • kanał, bagno, kiepska sytuacja slang
   What a fix, what should I do to avoid trouble? (Co za bagno, co powinienem zrobić, żeby uniknąć kłopotów?)
   There must be a way out of this fix. (Musi być wyjście z tej kiepskiej sytuacji.)
   That's a fix but I'll help you. (To kiepska sytuacja, ale pomogę ci.)
 12. orchestra pit
 13. klong
  • kanał (w Tajlandii)
 14. canalis  
 15. acequia

"kanał" — Słownik kolokacji angielskich

television channel kolokacja
 1. television rzeczownik + channel rzeczownik = kanał (telewizyjny)
  Bardzo silna kolokacja

  The national television channels were only on the air for part of the day.

orchestra pit kolokacja
 1. orchestra rzeczownik + pit rzeczownik = fosa orkiestrowa, kanał
  Bardzo silna kolokacja

  Even the musicians rose to their feet while playing in the orchestra pit.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo