"wybuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wybuch" po polsku

wybuch

obrazek do "explosion" po polsku
rzeczownik
 1. explosion **
  • eksplozja, wybuch [policzalny]
   The explosion took the lives of at least 180 men. (W wybuchu zginęło co najmniej 180 ludzi.)
   Faulty gas installation is responsible for the explosion. (Za eksplozję odpowiedzialna jest wadliwa instalacja gazowa.)
  • wybuch (emocji) [policzalny]
   I figured he would be mad, but I didn't expect such an explosion from him. (Wiedziałem, że będzie zły, ale nie spodziewałem się po nim wybuchu.)
   His explosion of emotions was really inappropriate. (Jego wybuch emocji był naprawdę niestosowny.)
  • wybuch (np. śmiechu) [policzalny]
   The joke met with an explosion of laugh from the crowd. (Widownia zareagowała na żart wybuchem śmiechu.)
 2. burst ***
  • pęknięcie, wybuch (np. rury) [policzalny]
   The burst of the pipe has flooded the whole apartment. (Wybuch rury zalał całe mieszkanie.)
   The flood in our basement was caused by a pipe burst. (Powódź w naszej piwnicy została spowodowana pęknięciem rury.)
   Can you see the burst? (Widzisz pęknięcie?)
  • wybuch (np. entuzjazmu, temperamentu) [policzalny]
   She kissed him in a burst of happiness. (Ona pocałowała go w wybuchu radości.)
   Her burst of enthusiasm surprised me. (Jej wybuch entuzjazmu zaskoczył mnie.)
 3. outbreak *
 4. blast **
  • eksplozja, wybuch [policzalny]
   It's hard to believe anyone's going to survive that blast. (Trudno uwierzyć, że ktoś mógł przeżyć taki wybuch.)
   The blast was so loud I lost my hearing for a few hours. (Wybuch był tak głośny, iż na kilka godzin straciłem słuch.)
 5. outburst
  • wybuch, przypływ, spazm (np. płaczu)
   I wanted to apologize for my outburst yesterday. (Chciałabym przeprosić za mój wczorajszy wybuch.)
   Your outburst yesterday evening was highly unprofessional. (Pański wybuch wczorajszego wieczora był wysoce nieprofesjonalny.)
 6. report *****
  • odgłos, huk, wybuch oficjalnie [policzalny]
   A report could be heard in the south. (Na południu dało się słyszeć wybuch.)
   Did you hear that report? (Słyszałeś ten huk?)
 7. fume *
 8. spasm
  • atak (paniki), napad (kaszlu), wybuch (radości)
 9. blaze *
  • wybuch (np. złości, emocji)
 10. spurt , także: spirt
 11. detonation
 12. flare-up
 13. gush
 14. jag , także: jagg
 15. ebullition
 16. exudation
 17. fulmination
 18. exploding   termin techniczny
 19. displosion

powered by  eTutor logo