Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"block" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "block" po angielsku

block ****

obrazek do "block" po polsku building blocks
rzeczownik
 1. blok, bryła, kloc, kawał (np. lodu, drewna, kamienia) [COUNTABLE]
  This igloo is made from ice blocks. (To igloo jest zrobione z brył lodu.)
  We need some wooden blocks to burn in the fireplace. (Potrzebujemy kawałów drewna do spalenia w kominku.)
 2. przecznica American English [COUNTABLE]
  If you want to get to their house, you need to go two blocks down. (Jeżeli chcecie dotrzeć do ich domu, musicie iść dwie przecznice dalej.)
  I used to play with children who lived in the same block as I did. (Bawiłem się z dziećmi, które mieszkały na tej samej przecznicy co ja.)
  I live three blocks from my boyfriend. (Mieszkam trzy przecznice dalej od mojego chłopaka.)
 3. działka, parcela ziemi Australian English [COUNTABLE]
  My parents bought a block, and decided to build a house. (Moi rodzice kupili parcelę ziemi, i zdecydowali się postawić dom.)
  I have to sell my block, I need money. (Muszę sprzedać moją działkę, potrzebuję pieniędzy.)
 4. blok, kompleks (np. mieszkalny, biurowy) [COUNTABLE]
  Her office stands on the block which stands over there. (Jej biuro stoi na kompleksie, który stoi tam.)
  This city has a lot of grey and boring blocks. (To miasto ma dużo szarych i nudnych bloków.)
  I don't live in a block, I live in a house. (Nie mieszkam w bloku, mieszkam w domu.)
 5. pakiet, transza (np. przedmiotów, pieniędzy)
  My late grandmother's house came with a block of useless objects. (Dom mojej świętej pamięci babci miał transzę niepotrzebnych przedmiotów.)
  When will you give me the first block of the money? (Kiedy dasz mi pierwszą transzę pieniędzy?)
 6. zahamowanie psychiczne, brak inwencji twórczej, brak weny [COUNTABLE]
  He had so many blocks that he decided to go for a therapy. (On miał tyle zahamowań, że zdecydował się na terapię.)
  I can't finish writing this book, I have a block. (Nie mogę dokończyć tej książki, mam brak weny.)
  I hope his block will end soon, he's my favourite writer! (Mam nadzieję, że jego brak inwencji twórczej wkrótce się skończy, jest moim ulubionym pisarzem!)
 7. przeszkoda, blokada (na autostradzie, na drodze) [COUNTABLE]
  I'll be late, there is a block on the road. (Spóźnię się, na drodze jest blokada.)
  We were stuck for half an hour because of a road block. (Utkwiliśmy w korku przez jakąś przeszkodę drogową na pół godziny.)
 8. zatkanie, zahamowanie, zablokowanie (np. odpływu wody, rury)
  There were many blocks in the pipe and we had to call a plumber. (Rura była zatkana w wielu miejscach i musieliśmy wezwać hydraulika.)
  Water didn't run because of the block in the drain. (Woda nie leciała z powodu zatkania w odpływie.)
 9. pień katowski, szafot (kara poprzez ścięcie głowy) [COUNTABLE]
  He was sentenced for a block for treason. (On był skazany na szafot za zdradę.)
  I shuddered when I looked at the block. (Zadrżałem, kiedy spojrzałem na szafot.)
 10. blokada, blokowanie (np. w sporcie) [COUNTABLE]
  A block is OK as long as you don't hurt other players - then it's a foul. (Blokada jest w porządku, jeżeli nie sprawiasz bólu innym graczom - wtedy to faul.)
 11. klisza drukarska British English
  I needed to change the block in the device. (Musiałem zmienić kliszę drukarską w urządzeniu.)
 12. łepetyna, łeb, czaszka, globus (głowa) British English slang
  He has a big block. (On ma wielką łepetynę.)
  Is your block empty? (Czy twoja łepetyna jest pusta?)
 13. wielokrążek, zblocze technical
 14. blok (rodzaj faulu defensywnego w koszykówce)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zatarasować, zastawić (np. drogę) [TRANSITIVE]
  The accident blocked the road all along the way. (Wypadek zatarasował drogę na całej jej długości.)
  She blocked the hall with the boxes. (Ona zatarasowała hol pudłami.)
 2. zablokować (np. awans) [TRANSITIVE]
  My colleague squealed on me to my boss and blocked my promotion. (Kolega z pracy zakapował na mnie mojemu szefowi i zablokował mój awans.)
  Pregnancy shouldn't block promotion prospects. (Ciąża nie powinna blokować perspektyw awansu.)
 3. wytłoczyć, ozdobić tłoczeniem (np. okładkę książki) [TRANSITIVE]
  A bookbinder blocks book covers. (Introligator wytłacza okładki książek.)
  What do you want me to block? (Co chcesz abym ci wytłoczył?)
 4. zamrozić, zamrażać, wprowadzić ograniczenia wymienialności (np. waluty) [TRANSITIVE]
 5. zatamować, uśmierzyć (np. krwotok, ból) [TRANSITIVE]
  Will this block my pain? (Czy to uśmierzy mój ból?)
  This will block the bleeding but you should go to the hospital anyway. (To zatamuje krwawienie, ale i tak powinieneś iść do szpitala.)
  We have to block the haemorrhage or else she'll die. (Musimy zatamować krwotok, bo inaczej ona umrze.)
  I don't have any painkillers to block the pain. (Nie mam żadnych środków przeciwbólowych, żeby uśmierzyć ból.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kwartał ulic
  We lived in a city block in Manchester. (Mieszkaliśmy w kwartale ulic w Manchesterze.)
  My boyfriend lives two blocks from me. (Mój chłopak mieszka dwa kwartały ulic ode mnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "block"

phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik
blocked = zapchany, zablokowany +2 znaczenia
blockbuster = przebojowy, przełomowy, wyjątkowy (o wydarzeniu), pasjonujący (np. finał turnieju)
blocked up = zablokowany (np. droga) +1 znaczenie
czasownik
kolokacje

podobne do "block" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "block" po polsku

rzeczownik
blok (skrót od "block") = blk. (skrót)
"strategiczny kapral" (wyszkolony podoficer zdolny do podejmowania odpowiednich decyzji w trakcie tzw. "three block war") = strategic corporal

powered by  eTutor logo