"zastawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastawić" po polsku

zastawić

czasownik
 1. block ****
  • zatarasować, zastawić (np. drogę) [TRANSITIVE]
   The accident blocked the road all along the way. (Wypadek zatarasował drogę na całej jej długości.)
   She blocked the hall with the boxes. (Ona zatarasowała hol pudłami.)
 2. pop ***
  • zastawić, oddać w zastaw, oddać do lombardu slang
   I popped a stolen cigarette case. (Oddałem do lombardu ukradzioną papierośnicę.)
   I had to pop my wife's ring because I needed money. (Musiałem oddać w zastaw pierścionek mojej żony, bo potrzebowałem pieniędzy.)
   Someone stole my phone and popped it. (Ktoś ukradł mi telefon i go zastawił.)

powered by  eTutor logo