Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"set out something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "set out something" po angielsku

set something out
set out something **

phrasal verb
 1. przedstawiać coś, wyłożyć coś (wyjaśniać), określać (w dokumentach prawnych)
  I set my demands out to my boss but he only laughed. (Wyłożyłem mojemu szefowi moje żądania, ale on tylko się zaśmiał.)
  Today I will set my brilliant plan out. (Dzisiaj przedstawię mój znakomity plan.)
  Such action isn't in accordance with the standards set out in the legal act. (Takie działanie nie jest zgodne ze standardami określonymi w akcie prawnym.)
phrasal verb
 1. rozstawić coś, rozłożyć coś
  The men set the stand out. (Mężczyźni rozłożyli stragan.)
  She laid out the cards on the table and began to tell me about my future. (Ona rozłożyła karty na stole i zaczęła mi mówić o mojej przyszłości.)
phrasal verb
 1. wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
  I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
  We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
  She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
  I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.