KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"wyruszyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyruszyć" po polsku

wyruszyć

phrasal verb
 1. set out ** , set off *
  • wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
   I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
   We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
   She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
   I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)
 2. head out *
  • wyjść, wyruszyć (gdzieś)
   Let's get away from this island and head out to open sea. (Ucieknijmy z tej wyspy i wyruszmy na otwarte morze.)
   They headed out to the casino. (Oni wyruszyli do kasyna.)
 3. shoot off
 4. sally out
czasownik
 1. venture forth
 1. set off on something
  • wyruszyć (np. w podróż)
 2. fare forth   old use
czasownik
 1. start *****   [INTRANSITIVE]
  We started at 8, so we've been walking for 3 hours now. (My wyruszyliśmy o godzinie 8, a więc idziemy już 3 godziny.)
  We should start at nine to get there at midnight. (Powinniśmy wyruszyć o dziewiątej, żeby dotrzeć tam o północy.)
  We will start when the storm ends. (Wyruszymy, kiedy skończy się burza.)
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something
 2. start out **
 3. sally forth

"wyruszyć" — Słownik kolokacji angielskich

head out kolokacja
 1. head czasownik + out particle = wyjść, wyruszyć (gdzieś)
  Bardzo silna kolokacja

  Soon they were ready to head out again into the night.

  Podobne kolokacje:
set off kolokacja
 1. set czasownik + off particle = wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
  Bardzo silna kolokacja

  And thus is set off the rest of the story.

  Podobne kolokacje:
set out kolokacja
 1. set czasownik + out particle = wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
  Bardzo silna kolokacja

  Only then did he set out on his own way.

  Podobne kolokacje:
shoot off kolokacja
 1. shoot czasownik + off particle = wyruszyć, pędzić, wypaść, wyjść w pośpiechu
  Bardzo silna kolokacja

  Tom once shot off with one of them before he even got inside her.

  Podobne kolokacje:
venture forth kolokacja
 1. venture czasownik + forth przysłówek = wyruszyć, wypuścić się
  Zwykła kolokacja

  America has ventured forth into space for the same reasons.

  Podobne kolokacje:
fare forth kolokacja
 1. fare czasownik + forth przysłówek = wyruszyć
  Luźna kolokacja

  The master of the night had fared forth on another mission.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo