KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"wypuścić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypuścić się" po polsku

wypuścić się

czasownik
 1. venture forth
czasownik
 1. release ****
  • zwolnić (z więzienia), wypuścić (na wolność), oswobodzić (kogoś) [TRANSITIVE]
   I hope they won't release him from prison this time. (Mam nadzieję, że oni nie zwolnią go tym razem z więzienia.)
   We demonstrate because we want her to be released. (Demonstrujemy, ponieważ chcemy, żeby ona została wypuszczona na wolność.)
   link synonim: free
 2. eject
 3. fumble *
idiom
 1. let loose
czasownik
 1. issue *****
 2. loose ***
  • uwalniać, wypuszczać
   He's loosing his grip on the rope. (On wypuszcza linę z uścisku.)
   He loosed the horses. (On wypuścił konie.)
   zobacz także: extricate
 3. exhale *
 4. fly ****
  • wypuszczać, puszczać (latawiec) [TRANSITIVE]
   It's windy today so we can fly the kites. (Jest dzisiaj wietrznie, więc możemy puszczać latawce.)
   Father, let's fly the kite. Please! (Tato, wypuśćmy latawiec. Proszę!)
 5. relinquish
 6. disgorge
 7. exsert
 8. lowse
phrasal verb
 1. let out *
 2. push out
 3. push forth
 1. let go **
  • puszczać, wypuszczać, odpuszczać
   I just want to hold him and never let go. (Chcę go trzymać i nigdy nie puszczać.)
   Once you give her a job she won't let go. (Jak tylko dasz jej pracę, ona nie odpuści.)

"wypuścić się" — Słownik kolokacji angielskich

venture forth kolokacja
 1. venture czasownik + forth przysłówek = wyruszyć, wypuścić się
  Zwykła kolokacja

  America has ventured forth into space for the same reasons.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo