TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"release" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release" po angielsku

release ****

uwolnienie wypuszczenie na wolność
rzeczownik
 1. uwolnienie (z więzienia), wypuszczenie (kogoś na wolność) [tylko liczba pojedyncza]
  His early release from prison caused our surprise. (Jego wczesne uwolnienie z więzienia spowodowało nasze zdziwienie.)
  The terrorists released their hostages. (Terroryści wypuścili swoich zakładników na wolność.)
 2. wydanie (książki), publikacja (prasowa), wypuszczenie (filmu na ekrany kin), premiera, wprowadzenie (produktu na rynek) [policzalny]
  This is the latest release of my book. (To jest najnowsze wydanie mojej książki.)
  The product release will surprise positively our clients. (Wprowadzenie produktu na rynek pozytywnie zaskoczy naszych klientów.)
  Are you waiting for your article release? (Czy czekasz na wydanie twojego artykułu?)
 3. ulga (od bólu), uwolnienie (uczuć), wyzwolenie (emocji) [tylko liczba pojedyncza]
  What a release! (Co za ulga!)
  I will always remember that feeling of release. (Zawsze będę pamiętał to uczucie ulgi.)
 4. wyzwalacz [policzalny]
  The explosion was a release of a poison gas. (Eksplozja była wyzwalaczem dla trującego gazu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zwolnić (z więzienia), wypuścić (na wolność), oswobodzić (kogoś) [przechodni]
  I hope they won't release him from prison this time. (Mam nadzieję, że oni nie zwolnią go tym razem z więzienia.)
  We demonstrate because we want her to be released. (Demonstrujemy, ponieważ chcemy, żeby ona została wypuszczona na wolność.)
  link synonim: free
 2. wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [przechodni]
  My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
  We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
  His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 3. ulżyć (o bólu), uwolnić (uczucia), wyzwolić (emocje) [przechodni]
  Release your emotions. (Wyzwól swoje emocje.)
  Your words released me from pain. (Twoje słowa uwolniły mnie od bólu.)
  link synonim: free
 4. wypuszczać, uwalniać [przechodni]
  She's gone, you can release the dog. (Poszła sobie, możesz wypuścić psa.)
  He released the lion from the cage. (On uwolnił lwa z klatki.)
 5. wydzielać (substancję) [przechodni]
  Snakes release venom while stinging their victim. (Węże wydzielają jad podczas ukąszenia ofiary.)
  This plant releases a poison, so don't touch it. (Ta roślina wydziela truciznę, więc jej nie dotykaj.)
 6. emitować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "release"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
inne
secure someone's release = uwalniać kogoś (dosł. zabezpieczać uwolnienie kogoś)
inne
kolokacje
Zobacz także: pre-release reviewreleasable, releasiblereleaserreleasabilityrelease documentsre-releaseshutter releasesustained-releasemargin releaserelease point, RPmaterial releasemyofascial release, MFRrelease phaserelease specificationsrelease symptomsrelease valvereleasing factors, releasing hormonesrelease factorreleasing hormoneself-releasingequity releasesublet, sub-let, sublease, underleasesubleaserelease somebody on bail, grant somebody bailrelease somebody from prison, release somebody from jail, let somebody out of prisonrelease one's griprelease of securityrelease on licencerelease on recognizancerelease of the goodsrelease from the debtrelease of a documentrelease of the meansrelease of goodsrelease of mortgagerelease of debtsrelease of the roperelease to manufacture, ready to manufacture, ready to market, RTMcredit release, release of creditrelease from a contractrelease from a distraintrelease from an oathrelease from an obligationrelease from attachmentrelease from bondrelease from custodyrelease from punishmentrelease from responsibilityrelease from surveillancerelease on bailrelease somebody from a debtrelease somebody from custodyrelease somebody on parole, conditionally release somebody from prisonrelease from the obligationrelease for exportgrant bail, release on bail