BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wynajmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynajmować" po polsku

wynajmować

czasownik
 1. hire ***
  • wynajmować, zatrudniać, najmować (do wykonania konkretnej pracy, np. pracownika niezależnego) [przechodni]
   They hired him to paint the house. (Oni zatrudnili go do pomalowania domu.)
   We hired a graphic designer to create our website. (Wynajęliśmy grafika komputerowego, aby stworzył naszą stronę internetową.)
   We decided to hire a lawyer. (Zdecydowaliśmy się wynająć prawnika.)
 2. rent ***
  • wynajmować (mieszkanie, dom) [przechodni/nieprzechodni]
   I must rent an apartment in Warsaw. (Muszę wynająć mieszkanie w Warszawie.)
   She wants to rent something in the fall. (Ona chce coś wynająć jesienią.)
   The house we rent is in a good neighbourhood. (Dom, który wynajmujemy, jest w dobrym sąsiedztwie.)
 3. let *****
  • wynajmować (np. lokal)  BrE [przechodni]
   I let a flat to a family with four children. (Wynajmuję mieszkanie rodzinie z czwórką dzieci.)
   If you don't pay the rent on time, I will let this room to someone else. (Jeśli nie będziecie płacili czynszu na czas, wynajmę ten pokój komuś innemu.)
 4. lease **
  • wynajmować, dzierżawić
   Some parts of the building are leased out to tenants. (Niektóre części budynku są wynajmowane lokatorom.)
   Consider all the options before you lease something. (Rozważ wszystkie możliwości, zanim coś wynajmiesz.)
   I've leased an apartment in the city. (Wynająłem mieszkanie w mieście.)
 5. charter **
  • wyczarterować, wynajmować
   We could charter our own flight and surprise him down there. (Możemy wyczarterować lot i zaskoczyć go na miejscu.)
 6. lodge **
  • mieszkać, wynajmować (np. pokój) przestarzale [nieprzechodni]
   I'm lodging a room in my aunt's house. (Wynajmuję pokój w domu mojej cioci.)
   He wants to lodge a room in our house, what do you think about it? (On chce wynająć pokój w naszym domu, co o tym sądzisz?)
   He lodges a small flat in Warsaw. (On mieszka w małym mieszkaniu w Warszawie.)
 7. rent out
  • wynajmować (komuś)
phrasal verb
 1. let out *
obrazek do "hire" po polsku
czasownik
 1. hire BrE *** , rent AmE ***
  • wynająć, wypożyczyć (coś na krótki czas, np. samochód, pokój) [przechodni]
   We hired a car to get to the airport. (Wynajęliśmy auto, żeby dostać się do lotniska.)
   They hired a boat. (Oni wypożyczyli łódź.)
   We rented a room in the good part of the city. (Wynajęliśmy pokój w dobrej części miasta.)

"wynajmować" — Słownik kolokacji angielskich

rent out kolokacja
 1. rent czasownik + out particle = wynajmować (komuś)
  Bardzo silna kolokacja

  You'll be able to rent it out again for tonight.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo