BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dzierżawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dzierżawa" po polsku

dzierżawa

rzeczownik
 1. lease **
  • najem, dzierżawa [policzalny]
   The landlord agreed to renew the lease. (Właściciel zgodził się przedłużyć dzierżawę.)
   We signed the lease for a year. (Podpisaliśmy dzierżawę na rok.)
   First, we should check the terms of the lease. (Najpierw powinniśmy sprawdzić warunki najmu.)
 2. holding * , landholding   [policzalny]
  I could agree for holding, but I can't sell you the place. (Mogłabym się zgodzić na dzierżawę, ale nie mogę sprzedać ci lokalu.)
 3. rental **
 4. leasing
 5. tenancy
 6. leasehold
 7. leasehold estate  

powered by  eTutor logo