BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"najem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najem" po polsku

najem

rzeczownik
 1. lease **
  • najem, dzierżawa [COUNTABLE]
   The landlord agreed to renew the lease. (Właściciel zgodził się przedłużyć dzierżawę.)
   We signed the lease for a year. (Podpisaliśmy dzierżawę na rok.)
   First, we should check the terms of the lease. (Najpierw powinniśmy sprawdzić warunki najmu.)
 2. tenancy

powered by  eTutor logo