eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
5. released theatrically = zwolniony pod względem teatralnym released theatrically
10. released shortly = zwolniony wkrótce released shortly
14. released worldwide = zwolniony na całym świecie released worldwide
16. later released = później zwolnić later released
21. released internationally = zwolniony na całym świecie released internationally
22. once released = kiedyś zwolnić once released
26. released separately = zwolniony oddzielnie released separately
27. released sometime = zwolniony kiedyś released sometime
29. release unharmed = zwolnienie cały i zdrowy release unharmed
30. released directly = zwolniony bezpośrednio released directly
32. released together = zwolniony razem released together
33. released so far = zwolniony do tej pory released so far
34. widely released = powszechnie zwolniony widely released
35. released late = zwolniony późno released late
36. released respectively = zwolniony odpowiednio released respectively

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.