"released digitally" — Słownik kolokacji angielskich

released digitally kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony cyfrowo
  1. release czasownik + digitally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Both of which were released digitally a week later on 30 April.

powered by  eTutor logo