BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"originally released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo zwolnić
  1. release czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The film was originally released with a running time of 85 minutes.

powered by  eTutor logo