"originally called" — Słownik kolokacji angielskich

originally called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo zadzwonić
  1. call czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    And to think he had originally called merely to thank the guy for the press conference!