"formerly called" — Słownik kolokacji angielskich

formerly called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niegdyś zadzwonić
  1. call czasownik + formerly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The name of the budget range was formerly called Platinum.

powered by  eTutor logo