"formerly serve" — Słownik kolokacji angielskich

formerly serve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niegdyś służ
  1. serve czasownik + formerly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The hospital, which formerly served the whole community, was hit several times.

powered by  eTutor logo