"commonly called" — Słownik kolokacji angielskich

commonly called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie zadzwonić
  1. call czasownik + commonly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They are also commonly called Old man in the ground.

powered by  eTutor logo