"commonly referred" — Słownik kolokacji angielskich

commonly referred kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie odnieść się
  1. refer czasownik + commonly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It is still more commonly referred to by its original name.