"frequently referred" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często odnosić się
  1. refer czasownik + frequently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He frequently referred to the students when they were at College, and for long after, as his 'children'.