"generally refer" — Słownik kolokacji angielskich

generally refer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie odnieś się
  1. refer czasownik + generally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Members generally refer to the organization simply as "The 100."